Nosta Tapahtumatilasi myynti uudelle tasolle!

Digitaalinen tapahtumamuotoilu mahdollistaa Päijät-Hämeen tapahtumatilayrityksille uuden koulutuskokonaisuuden, jossa luodaan 3D-malli sekä mitta- ja pohjakuvat olemassa olevista tiloistanne, tuottaen lisäarvoa myyntityöhön, nopeuttaen asiakkaan kanssa käytävää suunnitteluprosessia, varmistaen visuaalisesti selkeän ja houkuttelevan esittelymateriaalin.

digitaalinen tapahtumamuotoilu 3D mallintaminen #D-kuvat Tilamallinnus tilamallintaminen lab lab-ammattikorkeakoulu tapahtumatilat tapahtumayrittäjä tapahtumamallintaminen mallintaminen tapahtumasuunnittelu kokoussuunnittelu

Lähikoulutuksessa opetamme käyttämään sekä muokkaamaan teille luotua tilamallia SketchUp-ohjelmistolla, jotta voit hyödyntää tilamallianne mm. kalustuskarttojen suunnitteluun parhaalla mahdollisella tavalla.

Miksi osallistua?

1. Vahvista Kilpailukykyänne

Saat asiantuntijan laatiman 3D-tilamallin, sekä opit 3D-mallinnuksen perusteet ja tilasuunnittelun monipuolisiin mahdollisuuksiin. Näillä taidoilla erotut kilpailijoista ja luot tilamallit visuaalisesti houkutteleviksi ja toimiviksi.

2. Käytännönläheistä Koulutusta

Työpajat ovat suunnattu erityisesti tapahtumatiloja tarjoaville yrityksille. Aiempaa kokemusta et tarvitse – aloitamme perusasioista. Yrityksestänne mukaan voi osallistua useampi henkilö (max.5), laajentaen henkilöstösi osaamista.

3. Monipuoliset Hyödyt

Opit käyttökoulutuksessa SketchUp -ohjelman perusasiat sekä luomaan tarkkoja pohjakuvia yrityksellenne tehdyn tilamallin käytön kalustukseen, turvallisuuteen, tekniikkaan ja kokousten sekä seminaarien suunnitteluun. Nämä työkalut ja taidot tehostavat myyntityötä ja tilaisuuden toteutusta sekä helpottavat myös mahdollisten alihankkijoiden työskentelyä tilassasi sekä ennen kaikkea asiakkaidesi päätöstä valita teidät.

4. Maksuton Osallistuminen

Digitaalinen tapahtumamuotoilu -projekti, EU:n osarahoittama hanke, tarjoaa maksuttoman osallistumisen. Yrityksen tulee vain täyttää De minimis hakemus.

Usein kysytyt kysymykset

Tilamallinnus ja tilamallin käyttökoulutus on suunnattu Päijät-Hämäläisille tapahtumatilayrityksille.

Tapahtumatilayritykset ovat yrityksiä, jotka tarjoavat tiloja erilaisten tapahtumien järjestämiseen tai vuokraavat tiloja tapahtumakäyttöön.

Tilamallin käyttökoulutus on suunnattu yrityksen edustaja / edustajille, jotka toimivat tapahtumatiloissa ja vuokraavat asiakkailleen tiloja.

Mikäli sinulla ei ole omia tapahtumatiloja, voit osallistua hankkeen 3D-mallinnuksen ja tapahtumatilasuunnittelun työpajaan alan toimijana täältä.

Päijät-Hämeessä toimiville tapahtumatilayrityksille luodaan 3D -tilamalli sekä alan tarpeisiin pohjautuvat mittasuhteissa olevat pohjakuvat tapahtumatilastaan. Aineistot valmistetaan yrityksille asiantuntijatöinä.

Tapahtumatilayritykset saavat projektin lopussa käyttöönsä tilamallin ja alan tarpeiden mukaiset pohjakuvat. Lisäksi yrityksen edustajat saavat SketchUp ohjelmiston käyttökoulutuksen, joka mahdollistaa tilamallin tehokkaan hyödyntämisen suunnittelu ja myynti työssään.

Ennen yritysten tilojen mallintamisen aloittamista, käydään yrityksen edustajan kanssa aloituspalaveri, jossa tarkennetaan mallinnettava tila ja kalusteet sekä yksityiskohtaisemmat tarpeet.

Yrityksen edustajalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tai osaamista 3D ohjelmistoista tai tapahtumatilasuunnittelusta. Lähdemme perusasioista liikkeelle.

Tarkemmat tiedot löydät kohdasta Aikataulu – Aloituspalaveri – Tilamallin tiedot ja valmistus – Tilamallin käyttökoulutus.

DigiTM on EU:n osarahoittama. DigiTM kerää osallistuvilta yrityksiltä de minimis tuki-ilmoitus, jolla varmennetaan yrityksen de minimis- tukikelpoisuus.

De minimis tuki-ilmoituksen tarkoitus on vahvistaa, että yritys ei ole saanut yli 200.000 € edestä de minimistukea kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana. Jos em. tukikelpoisuusehdot täyttyvät, yritys voi ilmaiseksi osallistua hankkeeseen ja sen tarjoamiin palveluihin ja käyttökoulutukseen. Mikäli yritys ei halua toimittaa de minimistuki-ilmoitusta tai tukikelpoisuutta ei ole, laskuttaa LAB palveluhinnaston mukaisen osallistumismaksun. Osallistumismaksu on 3000,00 € sis. alv24% / yritys. Myönnetyn de mimimistuen arvo on samansuuruinen. Lisätietoa de minimis tuesta löydät täältä.

DigiTM-hankkeeseen osallistuminen alkaa tapahtumayrityksen ilmoittautumisella. DigiTM työryhmä ottaa yhteyttä yrityksen edustajaan ja sopii de minimis -käytännöt sekä aloituspalaverin ajankohdan. Yrityksen osallistuminen hankkeeseen alkaa aloituspalaverin yhteydessä.

Syksyn 2024 aikataulu

 • Tilamallin käyttökoulutus ke 18.9. klo 12 – 16, paikkana LABin Mukkulankadun kampus, luokkatila C224/225
 • Digitaalinen visualisointi to 3.10. klo 9 – 11 Etätoteutus, linkki toimitetaan ilmoittautuneille myöhemmin

Valmis tilamalli toimitetaan yrityksille käyttökoulutuksen jälkeen. Käyttökoulutuksen jälkeen yritykseltä pyydetään palautteet, jonka jälkeen osallistuminen hankkeeseen päättyy.

 • Aloituspalaveri – sovitaan erikseen
 • Tilamallinnus (mittaus)
 • Tilamallin käyttökoulutus
 • Palautteet

DigiTM- hanke tarjoaa tilamallin käyttökoulutuksen ajaksi LABin kampuksella koulutustilan, SketchUp Pro lisenssit sekä tietokoneet. SketchUp Pro lisenssit ovat LAB-ammattikorkeakoulun omaisuutta ja niiden käyttö käyttökoulutuksen ulkopuolella ei ole mahdollista.

SketchUp ohjelmasta löytyy maksullinen Pro versio sekä ilmainen, ominaisuuksiltaan rajatumpi FREE versio. Suosittelemme yrityksiä hankkimaan oman SketchUp Pro lisenssin, jotta yritysten edustajilla on mahdollisuus muokata tilamallia ja käyttää SketchUp ohjelman täysiä ominaisuuksia käyttökoulutuksen jälkeen.

Aloituspalaverissa käydään läpi mm.

 • Kirjaantuminen EURA järjestelmään
 • De minimis tukihakemus
 • Yrityksen olemassa olevien pohjakuvien ja tilatietojen läpikäynti
 • Yrityksen mallinnettava tila ja kalusteet
 • Yrityksen toiveet

Tilamalli luodaan LOD (level of details) 1–3 tasolla, kohteesta riippuen. Koska mallinnus tehdään asiantuntijatyönä, max 5 tunnin aikana, ei mallinnettava kohde voi olla kokonsa puolesta liian suuri tai yksityiskohtia kohteessa ei voi olla liikaa. Ennen mallinnuksen aloitusta, sovitaan yrityksen edustajan kanssa aloituspalaverissa mallinnuksen kohde sekä yksityiskohdat.

Mikäli yrityksellä on jo olemassa rakennuksen arkkitehti- tai rakennekuvia, ne auttavat mallin valmistuksessa, joka osaltaan mahdollistaa tarkemman mallin luomisen.

Tilamalli sisältää (oletus):

 • Seinät
 • Keskeisimmät ikkunat ja ovet
 • Keskeisimmät pilarit ja tolpat
 • Tilan korkeus
 • Peruskalusteet (1 malli tuoleja, 1 malli pöytiä, 1 malli pystypöytiä)
 • Muut kiintokalustepaikat (mm. lava, baaritiski, kiintopöydät ja tuolit)

 

Mallinnusta varten yritys voi toimittaa lisäaineistoa pohjakuvaa varten: Näitä ovat mm.

 • Sähköpaikat
 • Nostopisteet
 • Hissin paikka
 • Hätäpoistumisovet / reitit
 • Nosto-ovet
 • Perustietoa tilasta

Tilamalli rakentuu tapahtuma-alan tarpeiden pohjalle, jota ei voida suoraan hyödyntää rakennusalan tarpeissa (esim. BIM tai rakennekuvat).

Käyttökoulutukseen osallistuu kerralla useamman yrityksen edustajia. Käyttökoulutukseen voi osallistua kerralla max. 5 yrityksen edustajaa / per yritys. Mikäli yrityksessäsi on useampi käyttökoulutukseen halukas osallistuja, otathan yhteyttä DigiTM työryhmän edustajaan.

Kaikilta käyttökoulutukseen osallistuvilta henkilöiltä vaaditaan vahva tunnistautuminen EURA2021 -järjestelmään osallistumisen alussa ja lopussa. lisää tietoa EURA2021-järjestelmästä ja osallistujaseurannasta täältä.

Käyttökoulutuksessa yritysten edustajille opetetaan seuraavat asiat:

 • SketchUp Pro ohjelman perusteet
 • Tilamallin käyttö (käytetään yritykselle luotua tilamallia)

Käyttökoulutuksen pituus on n.4 h. Tarkemmat aikataulut löytyvät kohdasta aikataulu.

Käyttökoulutuksessa yrityksen edustajat saavat SketchUp ohjelman perusteet oppaan, joka on heidän apunansa käyttökoulutuksen jälkeen.

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa kampukselta tilat, tietokoneet ja lisenssit käyttökoulutuksen ajaksi. Käyttökoulutukseen osallistuminen tapahtuu paikan päällä LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa. Etänä osallistuminen ei ole mahdollista.

DigiTM vastaa tilamallin toteutuksesta aloituspalaverissa sovittujen yksityiskohtien pohjalta. Koska mallinnustyö tehdään opiskelijatyönä, voi eri yritysten tilamallien sisältö ja toteutustapa erota merkittävästi toisistaan. Yrityksille tuotettu tilamalli on ns. perusmalli, jonka muutoksista vastaa käyttökoulutuksen jälkeen yritys itse. Lisätyöt sovitaan DigiTM työryhmän kanssa erikseen.

Yrityksellä on oikeus peruuttaa osallistumisensa hankkeeseen 5 arkipäivää aloituspalaverin jälkeen.